“Συζήτηση και σύνταξη ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης σχετικά με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση”

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=104600038292419&set=a.110204827731940 Για τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο συνάδελφο αιρετό ή ευαισθητοποιημένο πολίτη https://www.facebook.com/%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-104600038292419                  […]

Read more