ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η Κοινότητα Ερμιόνης ικανοποιημένη από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ερμιονίδας όπως προκύπτει εκ του πρακτικού της υπ’αρ.3ης/2021 Συνεδρίασης

Κάντε λήψη του αρχείου (PDF, 224KB)

για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού πρώτης φάσης θερινής περιόδου 2021 αναμένει την εφαρμογή του μέτρου και είναι διαθέσιμη για τον οποιοδήποτε συντονισμό, εργασία και υλοποίηση χρειαστούν τα συνεργεία του Δήμου και οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.