Χρήσιμα Τηλέφωνα

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ    Τηλ. κέντρο:
27543-60000
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ    τηλ. 27543-60200   
 fax: 27540-31997
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ    τηλ. 27543-60219
email: proedroske@gmail.com
 Γραμματεία    τηλ. 27543–60221
 Ληξιαρχείο – Ανταποκριτής ΟΓΑ Τρίτη & Πέμπτη  τηλ. 27543–60222
 Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας, Αδειοδοτήσεων
και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων
Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή  τηλ. 27543–60213
 Κ.Ε.Π. Ερμιόνης
(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)
   τηλ. 27540-29606  

 fax: 27540-29607
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»    τηλ. 27543-60214
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ    
 Γραμματεία    τηλ. 27543–60218
 Πρόεδρος    τηλ. 27543-60217
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»
   
 Γραμματεία    τηλ: 27543–60221     
 fax:  27540–31300
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»
 http://www.dbe.gr  τηλ: 27540–32416
 ΙΛΜΕ  Ανοιχτό Ιούλιο & Αύγουστο από Τρίτη έως Κυριακή, 7-9 μμ. Τον υπόλοιπο χρόνο μετά από συνεννόηση στα τηλέφωνα: 6977 948539 & 2109228308 
 Εστία Πολιτισμού «ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 
 Μουσείο Παιχνιδιού Ερμιόνης
 Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση στα τηλέφωνα:  210-4515081, Ελένη και Μαρία Τράκη 27540-32175 Ανδρέας Κρητικός. 
 Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου    τηλ. 27540-21211   
 fax: 27540-22533
 Λιμεναρχείο Ερμιόνης    τηλ. 27540-31243  
 fax: 27540-33133
 Πυροσβεστική Κρανιδίου    τηλ. 27540-22199
 Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογικών  Υποθέσεων Κρανιδίου    τηλ. 27540-21275
         27540-23000  
 
 fax: 27540-21233
 Πολεοδομία Κρανιδίου    τηλ. 27540-22506
 Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κρανιδίου  Διευθυντής  τηλ. 27540-22595
 Παιδικός Σταθμός Ερμιόνης    τηλ. 27540-31568
 1o Νηπιαγωγείο    τηλ. 27540-31622
 2ο Νηπιαγωγείο    τηλ. 27540-31640
 Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης    τηλ. 27540-31239
 Γυμνάσιο Ερμιόνης    τηλ. 27540-31190
 Λύκειο Ερμιόνης    τηλ. 27540-33255
 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ερμιόνης    τηλ. 27540-31195
 Ε.Τ.Ε. Ερμιόνης    τηλ. 27540-31180
 ΕΛΤΑ Ερμιόνης    τηλ. 27540-31202
 Αγροτικό Ιατρείο Ερμιόνης    τηλ. 27540-31224
 Κέντρο Υγείας Κρανιδίου    τηλ. 27540-22222
 Φαρμακείο Γανώση    τηλ. 27540-31590
 Φαρμακείο Πάλλη    τηλ. 27540-31200
 Φαρμακείο Δημαράκη    τηλ. 27540-31330
 Πρακτορείο Ταξιδιών &  Τουρισμού “Fun in the sun” Έκδοση εισιτηρίων για ιπτάμενα Ερμιόνη – Πειραιά – Ερμιόνη  τηλ. 27540-31514   
     27540-31880-81
 ΚΤΕΛ Κρανιδίου    τηλ. 27540-21218