ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Ερμιόνη , 13 Οκτωβρίου 2023

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Ερμιόνης, σε έκτακτη συνεδρίασή του, μετά την αναγγελία της εκδημίας του συμπολίτη μας, πρώην Αντιπροέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης 1985-1986, του Δημοτικού Συμβούλου 2007-2010 και Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης 1983-1985, Γεωργίου Π. Μήτσου,

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

του Κοινοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στη σύζυγο του εκλιπόντος Εύη και στα δύο τέκνα του Κέλλυ και Παναγιώτη

Να παραστεί ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, στην εξόδιο ακολουθία,

Να εκφωνηθεί λιτός επικήδειος από τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Κοινότητας και στα τοπικά ιστολόγια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΕΛΛΟΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗ    ΦΑΝΗ

ΜΕΞΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ