Μουσείο Παιχνιδιών Ερμιόνης

Το Μουσείο Παιχνιδιών Ερμιόνης θα είναι ανοιχτό

τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο Τετάρτη έως και Κυριακή από τις 7.00-9.30 μ.μ.