Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μπουρίκας Γεώργιος
Αναπλ.Μέλος: Δάγκλης Χρήστος

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
Αϊβαλιώτης Βασίλειος
Στρίγκου-Φωστίνη Άννα
Σπετσιώτη Φρατζέσκα
Μήτσου Κυριακή
Δημαράκης Ευάγγελος
Μπαλαμπάνης Χρήστος
Μπάζος Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη:
Τσίρνα Χρυσή
Λαζάρου Κωνσταντίνος
Τζιέρη Αικατερίνη
Μπουγιούρας Ιωάννης
Δεβελέκος Αναστάσιος
Κουτούβαλης Δαμιανός
Μούγιος Γεώργιος