2011

Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Τo καλοκαίρι του 2009 o Δήμος Ερμιόνης ξεκίνησε με τη συνεργασία της εταιρείας: «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Από το 2011 μετά τον «Καλλικράτη» συνεχίζει το πρόγραμμα μέχρι σήμερα η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η συλλογή περί τους 20 τόνους ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντική συμβολή σ` αυτή μας την προσπάθεια εκτός από τους επαγγελματίες έχουν οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου Ερμιόνης, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης του σχολείου τους.

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις μεταφέροντας τις παλιές σου Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές!

Πληροφορίες: 27543 – 60221

Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων