ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΡ. ΓΟΥΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης συγκλήθηκε εκτάκτως στις 18/4/2016 μετά την αναγγελία του θανάτου του Ευαγγέλου Γούτου του Αριστείδη, ευεργέτη της Ερμιόνης, λόγω της προσφοράς του στην ολοκλήρωση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της Ερμιόνης (απόφαση 14/2008 του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιόνης) και

αποφάσισε ομόφωνα

  1. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του θανόντος.
  2. Να παραστεί ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου στη νεκρώσιμη ακολουθία.
  3. Να διαβιβαστεί η απόφαση αυτή στην οικογένεια του θανόντος εκφράζοντάς της τα
    θερμά συλλυπητήρια.
  4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας και της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10/2016.

Ο Πρόεδρος: Χρήστος Δάγκλης

Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέξης Παναγιώτης, Τσεγκής Γεώργιος, Κουτούβαλης Δαμιανός, Μπάζος Παναγιώτης.